Józef Książek

Foto­gra­fie pocho­dzą ze zbio­rów córek, Hanny Ksią­żek i Mał­go­rza­ty Książek-Czermińskiej