Nazwisko i imię postaci

stopień wojskowy

Tutaj wsta­wia­my notkę biograficzną

font — wiel­ko­ści 16px Libre Baskerville 

Mate­ria­ły przekazał