Chołociński Tadeusz

porucznik

Por. br. panc. rez. Tade­usz Maciej Cho­ło­ciń­ski, syn Jana i Mar­ce­li­ny Wandy z Sosn­kow­skich, uro­dził się 9 lipca 1910 w Ger­la­cho­wie, pow. sandomierski.

Absol­went Poma­tu­ral­ne­go Tech­ni­kum Budo­wy Mły­nów w Byd­gosz­czy (1931), SPR­Kaw. i CWB­Panc. (1932). Mia­no­wa­ny pod­po­rucz­ni­kiem ze star­szeń­stwa 1 stycz­nia 1934. Przy­dzie­lo­ny do 2 p. panc., następ­nie do 1 i 9 baonów czoł­gów i samoch. panc., w któ­rych odbył ćwi­cze­nia rezer­wy. Przy­dział mob. – 10 BKaw. Zmot.

Zie­mia­nin.

 

Nota na pod­sta­wie Księ­gi Pol­skie­go Cmen­ta­rza Wojen­ne­go w Charkowie

Mate­ria­ły prze­ka­za­ła córka, Tere­sa Gwara