Krespondencja Mieczysława Zalasika

List wysła­ny z Koziel­ska 20 listo­pa­da 1939. Mie­czy­sław Zala­sik pisał do żony i synów, że od dwóch mie­się­cy jest na tere­nie Rosji „przy­da­ło by się futro, gdyż zosta­łem tylko w całej zawar­to­ści mająt­ku tylko przy jed­nej koszu­li i kale­so­nach. Cała moja waliz­ka zagi­nę­ła mi.”

List s.2, wid­nie­je adres pod któ­rym prosi aby do Niego pisać

P.S. “Pójdź do Pani Kre­min­go­wej by ta zawia­do­mi­ła P. Zofię Bart­cza­ko­wą, że jej mąż jest zdrów i caly…”