Korespondencja Władysława Niecia

Jedy­ny zacho­wa­ny list wysła­ny z Koziel­ska do żony Reginy