Korespondencja Władysława Karczewskiego

Koper­ta listu z 27 listo­pa­da 1939 roku z obozu w Kozielsku

List z obozu w Koziel­sku do żony Hele­ny, dato­wa­ny 27 listo­pa­da 1939 roku

Stro­na pierwsza.

List z obozu w Koziel­sku do żony Hele­ny, dato­wa­ny 27 listo­pa­da 1939 roku

Stro­na druga.

List z obozu w Koziel­sku do żony Hele­ny, dato­wa­ny 17 stycz­nia 1940 roku

Stro­na pierwsza.

List z obozu w Koziel­sku do żony Hele­ny, dato­wa­ny 17 stycz­nia 1940 roku

Stro­na druga.

Koper­ta listu z 5 marca 1940 roku z obozu w Kozielsku

List z obozu w Koziel­sku do żony Hele­ny, dato­wa­ny 5 marca 1940 roku

Stro­na pierw­sza i czwarta.

List z obozu w Koziel­sku do żony Hele­ny, dato­wa­ny 5 marca 1940 roku

Stro­na druga i trzecia.