Korespondencja Walerego Śniadowskiego

Kart­ka z obozu w Sta­ro­biel­sku, dato­wa­na 28 listo­pa­da 1939.

 

Stro­na pierwsza.

Kart­ka z obozu w Sta­ro­biel­sku, dato­wa­na 28 listo­pa­da 1939.

 

Stro­na druga.

Tele­gram z obozu w Starobielsku