Korespondencja Tadeusza Dospila

Tele­gram ze Starobielska.