Korespondencja Pawła Grzegorza Słani

List z obozu w Koziel­sku, dato­wa­ny 22 listo­pa­da 1939 roku

Stro­na pierwsza.

List do rodzi­ców, na odwro­cie kie­ru­je go do narzeczonej.

 

List z obozu w Sta­ro­biel­sku, dato­wa­ny 22 listo­pa­da 1939 roku

Stro­na druga.