Korespondencja Pawła Fernezego

Pierw­sza kart­ka ze Sta­ro­biel­ska s.1

Pierw­sza kart­ka ze Sta­ro­biel­ska s.2 “Jestem zdrów..”

Kart­ka ze Sta­ro­biel­ska z 28 listo­pa­da 1939, s.1

Kart­ka ze Sta­ro­biel­ska z 28 listo­pa­da 1939 do żony i dzie­ci, s.2

Kart­ka z 4 grud­nia 1939 wysła­na ze Sta­ro­biel­ska, s.1

Kart­ka z 4 grud­nia 1939, s.2 “Jak wam już ostat­nio pisa­łem jestem zdrów, czuje się dobrze, tęsk­ni mi się strasz­nie za Wami..”

Kart­ka z 9 marca 1940

Kart­ka z 9 marca 1940 “Jestem zdrów myśla­mi stale przy Was. Pisa­łem do Was 7.I. 9.II. tylko nie wiem czy­ście moje listy otrzymali…”

Kart­ka ze Sta­ro­biel­ska do żony Marii, s.1

Kart­ka ze Sta­ro­biel­ska do żony Marii, s.2

Tele­gram wysła­ny ze Sta­ro­biel­ska przez Pawła Fer­ne­ze­go do żony Marii