Korespondencja Oskara Emila Lange

Kart­ka pocz­to­wa kpt. dr. med. Oska­ra Emila Lange z obozu w Sta­ro­biel­sku, 29 listo­pa­da 1939, adre­so­wa­na do Hali­ny Lan­go­wej w Łodzi.

Kart­ka pocz­to­wa Hali­ny Lange do męża, zwrot z obozu w Sta­ro­biel­sku, maj 1940.