Korespondencja Mikołaja Zemły

Jedy­na kart­ka z obozu do żony

kart­ka z obozy do żony, druga strona