Korespondencja Mieczysława Zinkiewicza

Kart­ka ze Sta­ro­biel­ska wysła­na do córki Ireny s.1

Kart­ka ze Sta­ro­biel­ska wysła­na do córki Ireny, luty 1940

Tele­gram ze Sta­ro­biel­ska, poni­żej odręcz­ne dopiski