Korespondencja Leszka Aleksego Chmieleckiego

Karta adre­so­wa­na do Sta­ro­biel­ska do Lesz­ka Chmieleckiego. 

Koper­ta adre­so­wa­na do Sta­ro­biel­ska do Lesz­ka Chmieleckiego.