Korespondencja Leona Panczakiewicza

Tele­gram od Leona Pan­cza­kie­wi­cza z obozu w Starobielsku.