Korespondencja Leona Bielana

Kart­ka ze Sta­ro­biel­ska wysła­na 5 grud­nia 1939

Jedy­na zacho­wa­na kart­ka wysła­na do rodzeń­stwa z obozu w Sta­ro­biel­sku 5 grud­nia 1939, s.2