Korespondencja Lecha Antoniego Büthner-Zawadzkiego

Ze Sta­ro­biel­ska Lech Büth­ner-Zawadz­ki przy­słał do żony 2 kart­ki pocz­to­we: pierw­szą z datą 28 listo­pa­da 1939, drugą 4 grud­nia 1939 oraz 2 tele­gra­my z końca marca 1940 roku.

 

Kart­ka z 28 listo­pa­da 1940.

Ze Sta­ro­biel­ska Lech Büth­ner-Zawadz­ki przy­słał do żony 2 kart­ki pocz­to­we: pierw­szą z datą 28 listo­pa­da 1939, drugą 4 grud­nia 1939 oraz 2 tele­gra­my z końca marca 1940 roku.

 

Kart­ka z 4 grud­nia 1940.

Ze Sta­ro­biel­ska Lech Büth­ner-Zawadz­ki przy­słał do żony 2 kart­ki pocz­to­we: pierw­szą z datą 28 listo­pa­da 1939, drugą 4 grud­nia 1939 oraz 2 tele­gra­my z końca marca 1940 roku.

 

Pierw­szy z tele­gra­mów z końca marca 1940.

Ze Sta­ro­biel­ska Lech Büth­ner-Zawadz­ki przy­słał do żony 2 kart­ki pocz­to­we: pierw­szą z datą 28 listo­pa­da 1939, drugą 4 grud­nia 1939 oraz 2 tele­gra­my z końca marca 1940 roku.

 

Drugi z tele­gra­mów z końca marca 1940.