Korespondencja Kazimierza Seweryna

Pierw­sza stro­na kart­ki napi­sa­nej do żony Władysławy.

 

Kozielsk, 19 lute­go 1940.

Druga stro­na kart­ki napi­sa­nej do żony Władysławy.

 

Kozielsk, 19 lute­go 1940.