Korespondencja Karola Gnizi

Kart­ka do rodzi­ny z obozu w Ostasz­ko­wie, dato­wa­na 23 listo­pa­da 1939

Stro­na pierwsza.

Kart­ka do rodzi­ny z obozu w Ostasz­ko­wie, dato­wa­na 23 listo­pa­da 1939

Stro­na druga.