Korespondencja Józefa Tomana

Kart­ka pocz­to­wa z obozu w Ostasz­ko­wie, pisa­na do rodzi­ny. 24 grud­nia 1939 roku

Stro­na pierwsza.

Kart­ka pocz­to­wa z obozu w Ostasz­ko­wie, pisa­na do rodzi­ny. 24 grud­nia 1939 roku

Stro­na druga.