Korespondencja Józefa Rogowskiego

Gryps Józe­fa Rogow­skie­go z obozu w Sta­ro­biel­sku do teściów

Gryps Józe­fa Rogow­skie­go z obozu w Sta­ro­biel­sku do teściów, druga strona