Korespondencja Jerzego Stefana Skindera

Pierw­sza stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej ze Sta­ro­biel­ska, dato­wa­nej 28 listo­pa­da 1939 roku.

Druga stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej ze Sta­ro­biel­ska, dato­wa­nej 28 listo­pa­da 1939 roku.

Pierw­sza stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej ze Sta­ro­biel­ska, dato­wa­nej 13 grud­nia 1939 roku.

Druga stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej ze Sta­ro­biel­ska, dato­wa­nej 13 grud­nia 1939 roku.

Pierw­sza stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej ze Sta­ro­biel­ska, dato­wa­nej 29 grud­nia 1939 roku.

Druga stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej ze Sta­ro­biel­ska, dato­wa­nej 29 grud­nia 1939 roku.

Pierw­sza stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej ze Sta­ro­biel­ska, dato­wa­nej 13 lute­go 1940 roku.

Druga stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej ze Sta­ro­biel­ska, dato­wa­nej 13 lute­go 1940 roku.

Pierw­sza stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej ze Sta­ro­biel­ska, dato­wa­nej 8 marca 1940 roku.

Druga stro­na kart­ki pocz­to­wej wysła­nej ze Sta­ro­biel­ska, dato­wa­nej 8 marca 1940 roku.