Korespondencja Henryka Tadeusza Narożańskiego

Kart­ka wysła­na z Koziel­ska 25 paź­dzier­ni­ka 1939, pisa­na w języ­ku rosyjskim

Kart­ka wysła­na z Koziel­ska 25 paź­dzier­ni­ka 1939 s.2, pisa­na w języ­ku rosyjskim

Kart­ka wysła­na z Koziel­ska 14 listo­pa­da 1939 s.1, w języ­ku rosyjskim

Kart­ka wysła­na z Koziel­ska 14 listo­pa­da 1939 s.2, w języ­ku rosyjskim

Kart­ka wysła­na z Koziel­ska 5 grud­nia 1939 s.1

Kart­ka wysła­na z Koziel­ska 5 grud­nia 1939 s.2

Kart­ka wysła­na z Koziel­ska 29 stycz­nia 1949 s.1

Kart­ka wysła­na z Koziel­ska z 29 stycz­nia 1940 s.2, pisa­na w języ­ku pol­skim, poni­żej transkrypcja

Kart­ka wysła­na z Koziel­ska z 17 lute­go 1940 s.1

Kart­ka wysła­na z Koziel­ska 17 lute­go 1940 s.2, pisa­na w języ­ku pol­skim, poni­żej transkrypcja

Obszer­ny list wysła­ny z Koziel­ska 4 marca 1940 s.1

Obszer­ny list wysła­ny z Koziel­ska 4 marca 1940 s.2

Obszer­ny list wysła­ny z Koziel­ska 4 marca 1940 s.3

Obszer­ny list wysła­ny z Koziel­ska 4 marca 1940 s.4, poni­żej transkrypcja