Korespondencja Henryka Hoffmana

Jedy­na zacho­wa­na kart­ka Hen­ry­ka Hof­f­ma­na wysła­na ze Sta­ro­biel­ska w listo­pa­dzie 1939

Kart­ka s.1 zaadre­so­wa­na do żony Olgi Hoffman