Korespondencja Gracjana Łapczyńskiego

Pierw­sza stro­na listu z obozu w Koziel­sku z datą 24 listo­pa­da 1939 roku.

Druga stro­na listu z obozu w Koziel­sku z datą 24 listo­pa­da 1939 roku.