Korespondencja Franciszka Orawca

List z obozu w Koziel­sku do żony Władysławy.

 

27 listo­pa­da 1939.