Korespondencja Feliksa Zielińskiego

List wysła­ny z Tar­no­po­la do żony i dzie­ci 2 paź­dzier­ni­ka 1939

Tele­gram ze Starobielska

List ze Sta­ro­biel­ska do żony i dzie­ci wysła­ny 20 paź­dzier­ni­ka 1939

Kart­ka wysła­na z obozu w Sta­ro­biel­sku s.1

Kart­ka do żony i dzie­ci wysła­na ze Sta­ro­biel­ska 2 grud­nia 1939