Korespondencja Bronisława Kluzy

Pierw­sza stro­na jedy­ne­go listu nade­sła­ne­go z obozu w Kozielsku.

 

List z 25 listo­pa­da 1939 roku.

Druga stro­na jedy­ne­go listu nade­sła­ne­go z obozu w Kozielsku.

 

List z 25 listo­pa­da 1939 roku.