Korespondencja Bronisława Górskiego

Kart­ka pocz­to­wa napi­sa­na przez żonę Zofię, 7 lipca 1940 roku.

 

Stro­na pierwsza.

Kart­ka pocz­to­wa napi­sa­na przez żonę Zofię, 7 lipca 1940 roku.

 

Stro­na druga.